BP lanserar jämställd sponsring!

BP lanserar jämställd sponsring!

Share

BP lanserar jämställd sponsring!

Som första förening i Sverige lanserar nu BP jämställd sponsring med struktur och granskning utifrån ett jämställdhetsperspektiv enligt AA1000AS Assurance Standard. BP har läng ...

Som första förening i Sverige lanserar nu BP jämställd sponsring med struktur och granskning utifrån ett jämställdhetsperspektiv enligt AA1000AS Assurance Standard.

BP har länge arbetat aktivt med jämställdhetsfrågan för att skapa de allra bästa förutsättningarna för alla spelare inom klubben. BP har nu under en tid granskat hela verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv, vilket är nödvändigt för att gå vidare i processen med en jämn fördelning av resurser inom hela föreningen. Möjligheterna att delta i en verksamhet på lika villkor styrs till stor del av tillgångar till resurser, likaså makt och inflytande. Därför är resurser och ekonomi ett viktigt styrmedel för att skapa en mer jämställd verksamhet. BP arbetar idag aktivt för att bli mer inkluderande genom en aktiv ansträngning för att förändra befintliga strukturer och normer.

BP har nu nått ett stort delmål och lanserar Jämställd sponsring som en del av ett större arbete när det gäller fördelning av resurser. Målet med det långsiktiga arbetet är att ändra strukturer för att möjliggöra idrott för alla på lika villkor, inte bara inom BP men i hela föreningssverige.

BPs jämställda sponsring granskas årligen av en tredje part som genomförs utifrån AA1000AS Assurance Standard med jämställdhet som utgångspunkt. Resultatet redovisas transparant i en rapport. Detta ger en garanti till partners och ett krav på föreningen att fördela partnerintäkter jämställt.

Att vi erbjuder våra partners jämställd sponsring och därmed förbättrar förutsättningarna för våra spelare är ett stort delmål som vi är otroligt stolta över att nå. Vi ser arbetet för jämställd resursfördelning som en viktig del i vår verksamhetsutveckling, där vi försöker hitta lösningar på strukturer som idag råder istället för att se problem. Våra huvudpartners har och är otroligt viktiga i arbetet, de genom engagemang, resurser och de krav de ställer på oss som förening.

Den metod som används ger en trygghet till våra partners.– Stina Jansson Affärschef BP.

Under 2019 blev BP tillsammans med Stiftelsen FairPay beviljade statsbidrag för ett jämställdhetsprojekt. Målet med projektet var att ta fram en guide för jämställd resursfördelning vilket har hjälp BP att möjliggöra lanseringen av – jämställd sponsring.

Se dokument Jämställd sponsring Q&A

Kontakt:
Jämställdhetsstrateg BP – Charlotte Ovefelt, 070 230 15 03
Affärschef BP – Stina Jansson, 0720776088