BP inleder samarbete med Scouterna kring Trygga Möten
Foto: Peter Appelquist

BP inleder samarbete med Scouterna kring Trygga Möten

Share

BP inleder samarbete med Scouterna kring Trygga Möten

BP har inlett ett samarbete med Scouterna kring utbildningsplattformen Trygga Möten. Likabehandling och rollen som ledare är extremt viktigt i BP, som Europas Största Fotbollsfören ...

BP har inlett ett samarbete med Scouterna kring utbildningsplattformen Trygga Möten. Likabehandling och rollen som ledare är extremt viktigt i BP, som Europas Största Fotbollsförening. Trygga Möten är en utbildning som Scouterna själva tagit fram som nu tas in för BPs ungdomsledare.
– Våra ungdomsledare kommer att genomföra den här viktiga utbildningen för att skapa en ännu bättre föreningsmiljö, säger Mikael Sörnäs, Koordinator i BP.

Trygga Möten syftar till att barn ska vara trygga i sin fritidsverksamhet. Det handlar om sådant som att vara en schysst kompis men också att ledare har kunskap och mod att reagera om något händer.

Att arbeta med Trygga Möten innebär att föreningar, kårer och organisationer på allvar vågar prata om övergrepp och kränkningar i den egna verksamheten. Att inget sopas under mattan är avgörande för att skapa trygghet, det behövs i alla barn och ungdomsorganisationer.
– Våra ledare möter över 4000 barn och ungdomar varje vecka, så verktyg som Trygga Möten är väldigt viktiga att få med sig ut på fältet, säger Mikael Sörnäs.
– Som Europas Största Fotbollsförening har vi ett ansvar som vi är redo att ta.

Grunden i Trygga Möten utgörs av en webbkurs. Genom den utbildas scoutledare, idrottsledare och andra barn- och ungdomsledare i hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man kan förebygga övergrepp och hur man ska agera om något händer eller om man tror att någon far illa.
– Vi är stolta över att BP genomför Trygga Möten. Det visar att fler föreningar och organisationer på allvar vågar prata om övergrepp och kränkningar i den egna verksamheten. Att inget sopas under mattan är avgörande för att skapa trygghet. Det handlar om sådant som att vara en schysst kompis men också att ledare har kunskap och mod att agera om något händer, säger Caroline Thunved, Scouternas kommunikationschef.

Kontaktperson:
BP: Mikael Sörnäs, Koordinator, mikael.sornas@brommapojkarna.se
Scouterna: Caroline Thunved, Kommunikationschef, 0702-48 74 00 eller caroline.thunved@scouterna.se