BP finalister till Svenska Jämställdhetspriset

BP finalister till Svenska Jämställdhetspriset

Share

BP finalister till Svenska Jämställdhetspriset

Det Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som varje år delas ut till en aktör som aktivt arbetar för ett mer jämställt samhälle. Syftet med priset är att hylla oc ...

Det Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som varje år delas ut till en aktör som aktivt arbetar för ett mer jämställt samhälle. Syftet med priset är att hylla och sprida goda exempel.

Som en del av BP:s utvecklingsarbete de senaste åren har jämställdhet och hållbarhet fått ta en allt större plats och är idag strategiskt en väldigt viktig fråga för föreningen. Under höst och vinter 2017 påbörjades BP:s jämställdhetsresa.

Arbetet startades med en nulägesanalys av verksamhetens styrkor och svagheter. 

BP hade en stark önskan om att som Europas största fotbollsförening ta större ansvar för omgivande samhälle med jämställdhet som en central del.

BP valde att starta ett samarbete med FairPay för att få stöd och råd i detta arbete.

FairPay hjälpte oss att ta fram en strategi och vi kunde direkt börja göra vissa förbättringar. Ett exempel är hur vi kommunicerar mera jämställt; med lika mycket synlighet för både dam- och herrlag i våra sociala medier. 

Våra partners har spelat en betydande roll i arbetet, vid en närmare presentation av vad BP ville med jämställdhetsarbetet genererade detta en miljon kronor i stöd, utöver befintligt partnerskap.

Med tiden såg vi ett ökat behov av utbildning och med stöd av Stockholmsidrotten fick vi möjlighet att rekrytera en jämställdhetsstrateg som kunde ta ett övergripande ansvar för jämställdhetsarbetet, och framför allt i utbildningsfrågorna.

2018 skickades en ansökan till Jämställdhetsmyndigheten med syfte att utveckla jämställd resursfördelning, som skulle ligga som grund för en metodhandbok att sprida till övriga organisationer inom idrotten. 

Genom Metodhandboken har vi nu börjat arbetet med certifierad jämställd sponsring. Under år 2020 har vi startat arbetet med att fastställa strukturer för jämställd resursfördelning mellan dam- och herrverksamheten med en målsättning att de ska implementeras över hela organisationen de kommande två åren.BP kommer även framöver att transparent redovisa hur alla resurser fördelas i verksamheten, i enlighet med den metodhandbok vi lanserat.