Angående Aftonbladets granskade artiklar av föreningens verksamhet

Angående Aftonbladets granskade artiklar av föreningens verksamhet

Share

Angående Aftonbladets granskade artiklar av föreningens verksamhet

I Aftonbladet publicerades idag artiklar där BPs ungdoms- och akademiverksamhet granskas utifrån att FN:s Barnkonvention blir lag från 1 januari 2020. Föreningen vill härmed ge en ...

I Aftonbladet publicerades idag artiklar där BPs ungdoms- och akademiverksamhet granskas utifrån att FN:s Barnkonvention blir lag från 1 januari 2020. Föreningen vill härmed ge en utvecklad bild av det som artikeln belyser.

BP har 2019 cirka 250 lag i seriespel, från seniorlagen på elitnivå till barn födda 2011 som i år bildar sina första lag, 28 pojklag och 8 flicklag blir det i år. Av dessa är två av pojklagen akademilag, lag med spelare med ambition och träningsvilja och som tydligt visar att det är fotboll som gäller. På flicksidan tas det första akademilaget ut det år spelarna fyller elva år. Föreningen har 34 ungdomslag i den yngsta åldersgruppen och i dessa lag är alla spelare välkomna. Lagen formeras geografiskt och den siffra som finns i anslutning till lagnamnet har att göra med den geografiska närheten till BPs Sportkontor vid Grimsta IP. 

I Aftonbladets artiklar tas verksamheten Spela Mera upp. Spela Mera är en typ av extraträning som går att boka in sig på, som kan jämföras med en fotbollsskola på sommaren. En dag i veckan arrangeras Spela Mera där spelare som vill lägga till något extra pass har möjlighet till det, oavsett om spelaren spelar i ett akademilag eller ungdomslag.

I BP-mallen och i Aftonbladets artiklar tas olika exempelkostnader upp. Beroende på ålder och ambitionsnivå, d.v.s. deltagande i antal cuper och eventuella träningsläger, ligger kostnaden någonstans mellan 1 000-10 000 kr per spelare och år. Det är inget som klubben tar ut, utan är en konsekvens av hur många cuper laget väljer att delta i, efter beslut inom det enskilda laget.

Gällande materialfrågan har föreningen i år valt att ge samtliga lag ett bidrag där de själva väljer vilket material de köper via Stadium. Inget extra material tilldelas något lag. Vad som ingår i grundpaketet för ett BP-lag finns att läsa under rubriken Varför BP? på vår hemsida.

Inför att Barnkonventionen blir lag 2020 har vi påbörjat ett offensivt utvecklingsarbete med viljan att utveckla arbetet med Barnkonventionen inom ramen för vår befintliga fotbollsverksamhet. Det arbetet inleddes i slutet av 2018. Vi har tilldelats statliga medel via Jämställdhetsmyndigheten för att ta fram en metodhandbok för jämställd resursfördelning, detta är ett arbete som pågår under 2019. Vi har även som ambition att arbeta integrerat med Barnkonventionen, med fokus på jämställdhet, att förebygga sexuella övergrepp samt arbetet kring tidig specialisering.

Vi är övertygade om att BPs plattform är stark. Föreningen har bedrivit ett aktivt arbete för att bli mer jämställda under de senaste två åren. Detta är ett arbete som har börjat ge effekter och föreningen har kommit en bit på väg. Många frågeställningar som uppstår i arbetet med jämställdhet är relaterat till Barnkonventionen. Detta har lett till att vi ser över hela vår verksamhet, inte bara förhållandet mellan kön.

Utifrån detta vill vi ta arbetet vidare genom att på ett tydligare sätt använda Barnkonventionen som en hävstång för att göra föreningen bättre, mer hållbar och inkluderande, där barnens bästa står i centrum för alla beslut.

BP vill erbjuda en fotbollsverksamhet för alla, oberoende av ambition eller förmåga. Oavsett om du vill träna flera gånger eller endast en gång i veckan så ska du vara lika välkommen och erbjudas en inspirerande och utvecklande verksamhet.

Arbetet drivs framförallt av Charlotte Ovefelt, Jämställdhetsstrateg som arbetar tätt ihop med Mikael Sörnäs, chef för ungdom och akademi i BP. Hör gärna av dig om du vill veta mer om arbetet.

Kontakt
Charlotte Ovefelt, Jämställdhetsstrateg BP, charlotte.ovefelt@brommapojkarna.se eller 070-230 15 03

Mikael Sörnäs, Chef Ungdom & Akademi BP, mikael.sornas@brommapojkarna.se eller 073-034 40 41