FÖR ARBETSGIVARE

Vill ni ha hjälp med rekrytering av oss?

Slussen in är BPs arbetsmarknadsprojekt som finansieras av Tillväxtverket inom ramen för deras satsning på ”enklare vägar till jobb och kompetens”. Syftet är att göra det lättare för näringslivet att hitta rätt kompetens och samtidigt bidra till ett mer jämställt och inkluderande arbetsliv. Verksamheten är en del av BPs jämlikhets- och jämställdhetssatsning Mötesplats Västerort där även nattfotboll och tjejfotboll ingår. Projektet erbjuder en plattform för företag som vill komma i kontakt med unga personer som söker jobb. BP kan erbjuda en avslappnad och positivt laddad mötesplats för en mängd olika aktörer på arbetsmarknaden, genom att samarbeta och nyttja de resurser som finns att tillgå hos olika aktörer ser vi stora möjligheter att hjälpa fler personer att etablera sig på arbetsmarknaden och därigenom bidra till en lösning på matchningsproblematiken.

Målgrupperna i projektet är utrikesfödda kvinnor samt unga personer mellan 19-29 år ifrån Västerort. Målet är att 250 personer ska ha fått jobb år fram till 2020 – 50 personer 2018, 100 personer 2019 och 100 personer år 2020

 

Processbeskrivning

Vi jobbar med samma verktyg som används i rekryteringsbranschen och samlar in kravprofiler och information om tjänsterna som ska tillsättas. Vi söker därefter efter personer i våra målgrupper som kan matchas och säkerställer rätt yrkeskompetenser, t.ex. genom olika typer av valideringar eller arbetsprover. Vi skräddarsyr alla våra upplägg ihop med våra samarbetsföretag men generellt ser en rekryteringsprocess hos oss ut såhär:

 1. BP utgår ifrån företagets egna krav för olika roller för att hitta personer som kan vara relevanta för tjänsten.
 2. Via våra samarbetspartners och vår egen verksamhet hittar vi kandidater (t.ex. utbildningsanordnare, fotbollsföreningar, coachingbolag och Arbetsförmedlingen)
 3. BP validerar kompetensen genom t.ex. ett arbetsprov, vi kommer även gärna ut på ett studiebesök ihop med våra kandidater.
 4. BP presenterar kandidaterna för samarbetsföretaget, antingen via ett traditionellt CV och/eller ett Video CV för ett första urval.
 5. Samarbetsföretaget träffar de kandidater som blir aktuella och godkänner därefter vilka som ska rekryteras.
 6. BP kan även bistå med att sätta upp rekryteringsutbildningar samt sätta samarbetsföretaget i kontakt med rätt kontaktpersoner för kandidaten hos arbetsförmedlingen för hjälp med att ordna praktik, anställningsstöd etc.

Vi kan även erbjuda hjälp med att agera mötesplats och anordna event:

 • Rekryteringsträffar
 • Aktiviteter för jobbmatchning
 • Inspirerande föreläsningar
 • Medskapande workshops
 • Studiebesök
 • Fotbollsmatcher (naturliga mötesplatser)

Vill du komma i kontakt med oss? Se nedan.   

Maria Nordin
Projektledare
maria@ifbp.se
073-375 87 89
Tomas Amanuel
Verksamhetsutvecklare
tomas.amanuel@brommapojkarna.se
0762751221