Anläggningskommittén
Foto: Erik Bjernulf

Anläggningskommittén

Uppgifter
Anläggningskommitténs uppgift är att svara för bevakning, planering och initiativ som gäller:

 • Drift och utveckling av klubbhuset
 • Drift och utveckling av Grimstaanläggningen i övrigt
 • Tränings- och matcharenor i Västerort
 • Utveckling av konstgräsplaner och hallar

Arbetsmetod

 • Årlig planering av frågor som ska prioriteras och vilket det önskade resultatet är
 • Regelbunden uppföljning av de prioriterade frågorna
 • Kontinuerlig kontakt med beslutsfattare i Stockholms stad (politiker och tjänstemän)
 • Projektmedverkan i Anläggningsärenden
 • Samverka med samtliga kommitteér

Organisation

 • Anläggningskommittén utses av styrelsen
 • Kommittén har 4 ledamöter
 • Klubbdirektören ingår i kommittén
 • Kommittén adjungerar lämpliga personer vid behov

Möten
Anläggningskommittén (AK) sammanträder vid behov. Delar av AK träffas kontinuerligt. AK sammanträder normalt kvällstid på BPs Sportkontor

Medlemmar

 • Lars-Olov Fredriksson, ordförande, styrelsen
 • Henrik Nilsson, klubbdirektör
 • Patrik Emanuelsson
 • Robert G Hernadi

Prioriterade projekt 2019

 • Vara länk och stötta Sportkontoret i driftsfrågor, samt
 • Driva tillkomst av nya träningsytor tillsammans med UK genom påverkan av politiken och IFV och bevaka att Grimstagräset får ny hemvist.
 • Bevaka att WIFI finns för samtliga åskådarytor enl SEF
 • Dialog med polisen kring rundkörning parkmark samt avstängning Grimstagatan.