Ungdomskommittén

Ungdomskommittén

Uppgifter

 • Säkerställa att styrelsens beslutade mål och strategier för barn- och ungdomsverksamheten omsätts i konkret handling. Detta inkluderar även uppföljning och utvärdering av barn- och ungdomsverksamheten.
 • Bidra till att BPs alla barn och ungdomar upplever att de har möjlighet att påverka sin förening.
 • Säkerställa att barnkonventionen efterlevs i alla led inom föreningen.
 • Ungdomskommittén har dessutom en:
  rådgivande roll – gentemot ledare, tränare, sportkontoret samt styrelsen
  omvärldsbevakande roll – BPs upptagningsområden, samhällstrender, forskning/vetenskap etc
  rådgivande roll – avseende etik, moral och värdegrund inom föreningen

Arbetsmetod

 • Löpande vidareutveckla ungdomskommitténs arbetssätt i relation till sportkontoret och Mikael Sörnäs, Chef Ungdom & Akademi
 • Analysera och löpande presentera förslag på hur kommunikationen mellan sportkontoret och föreningens tränare/ledare kan vidareutvecklas
 • Kartlägga BPs upptagningsområden i syfte att kunna presentera förslag på hur ännu fler barn och ungdomar kan inkluderas i BPs verksamhet
 • Etablera arbetsformerna för BPs Ledarakademi
 • Analysera spelarnas olika resor genom BP (från Knatteskola till ungdomslag) i syfte att kunna presentera förslag på förbättringar hur verksamheten kan vidareutvecklas
 • Följa upp och säkerställa att BPs alla ledare och tränare efterlever föreningens värderingar
 • Påbörja insamling av aktuell forskning/vetenskap om barn och ungdomars fotbollsutveckling

Organisation

 • Ungdomskommittén består av 4-6 personer som utses av styrelsen
 • Uppdraget är för 1 år i taget
 • Ordförande är Anna Iwarsson, styrelsen.
 • Sammankallande är Mikael Sörnäs, Chef Ungdom och Akademi, som tillsammans med ordförande planerar ungdomskommitténs arbetsmöten
 • Deltagarna i kommittén turas om att skriva mötesnoteringar.

Möten

 • Ungdomskommittén gör en årsplanering och fastställer arbetsformerna för året. Antal möten per år beräknas till 5-7 möten på kvällstid.

Medlemmar 2018

 • Anna Iwarsson, styrelsen
 • Madelene Bondesson, ledare F07-4
 • Henrik Fontin, ledare P06-4U
 • Sara Kroon, ledare F04-1
 • Håkan Sylve, förälder
 • Mikael Sörnäs, Chef Ungdom och Akademi

Prioriterade projekt 2018

 • Etablera arbetsformerna för BPs Ledarakademi
 • Fler hittar till och kommer tillbaka till BP – analys av BPs upptagningsområden samt närområden
 • Spelarens utvecklingsresa – från knatteskolan till ungdomslaget (med målet att fler stanna kvar)
 • Barn och ungdomars fotbollsutveckling i relation till aktuell forskning och vetenskap – initiera och kartlägga ett arbetssätt i syfte att säkerställa att föreningen erbjuder utbildning i barn- och ungdomsfotboll av högsta kvalitet