Supportkommittén

Supportkommittén

Uppgifter
• Stödja Sportkontoret i operativa frågeställningar inom ekonomi, personal, IT och juridik
• Långsiktigt verka för en professionalisering av rutiner, dokumentation, kontroll och styrning

Arbetsmetod
• Säkerställa att kommittén har medlemmar med relevant kompetens inom de områden där stöd kan vara aktuellt
• Kommitténs medlemmar är tillgängliga för rådgivning för anställda på Sportkontoret
• Kommittén driver och koordinerar också utvalda långsiktiga förbättringsprojekt

Vilande under 2019