SLUSSEN IN/FÖRSTA JOBBET

Nattfotbollen och Tjejfotollen är fundamentet i Mötesplats Västerort och det är från den plattformen vi bygger från. I och med de här aktiviteterna har BP sett att målgrupperna har behov av ytterligare hjälp för att komma vidare in i arbetslivet. Det kan röra sig om praktiska saker som att öppna ett bankkonto eller hjälp med CV, men framförallt kan vi se att arbetslivserfarenhet, nätverksbyggande och kontakter in till resten av samhället skulle vara till stor hjälp. Här kan BP fylla en väldigt viktig funktion.

Slussen in är BPs arbetsmarknadsprojekt som finansieras av Tillväxtverket inom ramen för deras satsning på ”enklare vägar till jobb och kompetens”. Syftet är att göra det lättare för näringslivet att hitta rätt kompetens och samtidigt bidra till ett mer jämställt och inkluderande arbetsliv. Verksamheten är en del av BPs jämlikhets- och jämställdhetssatsning Mötesplats Västerort, där även nattfotboll, tjejfotboll och efter skolan aktiviteter för ungdomar ingår. Projektet erbjuder en plattform för företag som vill komma i kontakt med unga personer mellan 19-29år som söker jobb. BP kan erbjuda en avslappnad och positivt laddad mötesplats för en mängd olika aktörer på arbetsmarknaden, genom att samarbeta och nyttja de resurser som finns att tillgå hos olika aktörer ser vi stora möjligheter att hjälpa fler personer att etablera sig på arbetsmarknaden och därigenom bidra till en lösning på matchningsproblematiken. I projektet samarbetar vi bland annat med Arbetsförmedlingen, Jobbtorg Stockholm, coahingbolag och andra föreningar.

Målgrupperna i projektet är utrikesfödda kvinnor samt unga personer mellan 19-29 år ifrån Västerort. Målet är att 250 personer ska ha fått jobb år fram till 2020 – 50 personer 2018, 100 personer nästa år och 100 personer år 2020. Vi hjälper unga in i arbete.

Hur gör du om du är långt ifrån arbetsmarknaden och utan ett nätverk som hjälper dig?

Slussen in är unga i Västerorts Sluss in i arbetslivet. Vi hjälper unga från utsatta grupper i samhället med CV, kontakter och arbetsprover för att möjliggöra anställningar hos våra samarbetspartners. BP erbjuder en unik avslappnad och positivt laddad mötesplats för arbetsmarknaden som få kan erbjuda. 

Det finns ett stort värde i att arbetssökande och arbetsgivare möts i andra former än de klassiska som finns idag. Med Slussen In vill vi möjliggöra nya vägar till anställningar som varar.  

Är du mellan 16-29 år och söker extrajobb?
Vi söker periodvis efter nya ungdomar/unga vuxna som vill arbeta i serveringen under helgernas matchtillfällen på Grimsta IP.

För mer information, kontakta sofia.andersson@brommapojkarna.se