SKOLTRÄFFEN VÄSTERORT

BP vill minska fördomarna

Skolträffen Västerorts huvudsyfte är att minska fördomar och utanförskap. Vi vill bryta fördomar och minska utanförskap med möten över gränserna. Genom att arrangera träffar mellan skolor inom Västerort med olika socioekonomiska förutsättningar får vi ungdomarna att träffas vilket är en förutsättning för förändring. Barn väljer inte var de ska bo.

Idag lyfts diskussioner i media kring boendekommun, socioekonomisk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå som bakomliggande faktorer till utanförskap och man visar i olika sammanhang på att skillnaderna ökar. Målet med Skolträffen Västerort är att skapa förståelse och bygga relationer mellan elever i bostadsområden med olika socioekonomiska förutsättningar. Vi vill få ungdomar till att bygga nätverk och skapa kamratskap över de synliga och osynliga gränser som finns i vårt samhälle.