Kommittèer

BPs kommittéer jobbar på uppdrag av BPs Styrelse med olika delar av verksamheten. Klicka på valri kommitté nedan för att läsa om arbetet under året.

Akademi Pojk Kommitté
Akademi Flick Kommitté
Anläggningskommittén
Damkommittén
Herrkommittén
Hall of Fame kommittén
Ungdomskommittén
Supportkommittén
Marknadskommittén