Herrkommittén

Uppgifter
• Kommittén arbetar kontinuerligt med frågor som rör A- och U-truppen
• Analysera och inventera spelar- och ledarbehovet
• Kontraktera spelare och ledare inkl. beslut om övergångar

Arbetsmetod
• Kontinuerlig uppföljning och stöd till ledarna för lagen
• Regelbundna möten med ledarna för de aktuella trupperna
• Rekrytering av spelare skall i största möjliga utsträckning ske internt

Organisation
• Herrkommittén utses av styrelsen
• Kommittén består av 4-6 ledamöter
• Manager Herr deltar på alla möten

Möten
• 4-6 möten per år förutom regelbundna möten med ledarna
• Under perioden oktober-december förhandlingar

Medlemmar
• Fredrik Bergholm, ordförande, styrelsen
• Kjell Jonevret
• Fredrik Dahlin, styrelse (Akadmi Pojk kommittén)
• Roberth Björnesjö, Manager

Adjungerade
• Mattias Eriksson, Ass. tränare
• Herr- och Akademi Pojk kommittén kommer att ha många gemensamma möten utifrån projekt ”Rödsvarta Tråden”

Expertråd
• BP har ytterligare 5-6 experter (namn konfidentiella) inom olika specialistområden.

Scoutingråd 
• BP har etablerat ett scoutingråd med ca 10 medlemmar (namn konfidentiella) inom olika scouting områden.

Prioriterade projekt 2019
• Scouting – etablera struktur, råd och medlemmar
• ”BP Alumner” (tidigare spelare och ledare till Grimsta)

• Projekt ”Rödsvarta tråden” (Tillsammans m. Akademi Pojk)
• Proaktiv transfer strategi