Uppdaterad information kring hur BP förhåller sig COVID-19 (SARS-CoV-2)

Uppdaterad information kring hur BP förhåller sig COVID-19 (SARS-CoV-2)

Share

Uppdaterad information kring hur BP förhåller sig COVID-19 (SARS-CoV-2)

Smittskydd Stockholm har uppdaterat sina riktlinjer gällande organiserad inomhus- och utomhusträning för barn och ungdomar, det med förutsättning att träningen genomförs i enlighe ...

Smittskydd Stockholm har uppdaterat sina riktlinjer gällande organiserad inomhus- och utomhusträning för barn och ungdomar, det med förutsättning att träningen genomförs i enlighet med folkhälsomyndighetens råd.

Träning är tillåten fr.o.m. 16/1. Det som nu är beslutat gäller i första hand till den 7 februari och vi öppnar för träning både inomhus och utomhus för barn födda senare än 2005 under förutsättning att verksamheten kan bedrivas på ett smittsäkert sätt. Därefter görs nya överväganden sett till besked från myndigheter och aktuellt smittläge i regionen.

Träning inomhus är inte tillåten för ungdomar 16-20 år eller vuxna. Omklädningsrummen kommer inte att vara tillgängliga som vanligt på våra idrottsanläggningar. Dusch och ombyte ska ske hemma.

Ordinarie tilldelade träningstider (utomhus och i gymnastiksal) gäller fr.o.m. måndag 25/1 och ligger inbokade. Desamma gäller strötider, ni behöver således inte boka på tiderna igen om ni har befintliga bokningar efter den 25/1.

Vi har ett gemensamt ansvar för att detta ska fungera. Det är den som har ansvar för en aktivitet som också ansvarar för att den genomförs enligt myndigheternas råd och rekommendationer.

Pandemilagen är en ny lagstiftning som ska följas och inkluderar även BP. På plats på våra idrottsanläggningar kommer idrottsförvalningen att skylta för att informera om det maxantal som gäller för respektive anläggning/plats.

Sammanfattning – nuläge

  • Yrkesidrottslag får både träna och spela matcher.
  • Barn födda 2005 och senare får träna, både inomhus och utomhus, samt spela enstaka matcher.
  • De som är födda 2004 och tidigare (och som inte är yrkesidrottare) får träna, utomhus men inte spela match.

Vid frågor kontakta sportkontoret@bpfotboll.se