IF Brommapojkarnas namn kvarstår

IF Brommapojkarnas namn kvarstår

Share

IF Brommapojkarnas namn kvarstår

Under IF Brommapojkarnas ordinarie årsmöte tisdagen den 20 februari 2018, beslutade föreningens röstberättigade medlemmar att avslå styrelsens förslag om en namnändring till IF BP. ...

Under IF Brommapojkarnas ordinarie årsmöte tisdagen den 20 februari 2018, beslutade föreningens röstberättigade medlemmar att avslå styrelsens förslag om en namnändring till IF BP. Efter omröstning, där det krävdes två tredjedelars majoritet, står det klart att föreningens namn inte kommer att ändras utan fortsatt vara IF Brommapojkarna.

– Vi accepterar och respekterar självfallet det beslut som våra rösträttsberättigade medlemmar har fattat. Vårt strukturella förändringsarbete för att bli en mer jämställd förening fortsätter i oförändrad takt och omfattning, säger Fredrik Bergholm, styrelseordförande i IF Brommapojkarna. 

Bakgrunden till att frågan har aktualiserats är att flertalet medlemmar under en längre tid inkommit med frågor och synpunkter på föreningens namn utifrån jämställdhetsskäl. Därför gav styrelsen under 2017 marknadskommittén i uppgift att utreda förutsättningarna för ett namnbyte till IFBP.

Marknadskommittén har under hösten 2017 utrett de juridiska förutsättningarna för ett namnbyte, samt genom ett stort antal möten med medlemmar, spelare, ledare för föreningens ungdomslag, båda representationslagen, intresseföreningen BPs Vänner, supporterföreningen Bromma Support och nuvarande samt potentiella samarbetspartners inhämta synpunkter.

Den samlade bilden, med ett fåtal undantag, var att föreningen var redo att byta namn. Därför lämnade styrelsen via motionsförfarande in förslaget om namnändring till årsmötet. Nu har medlemmarna röstat i frågan och valt att avslå den motion som styrelsen lagt fram. Det innebär att föreningens namn fortsatt kommer att vara IF Brommapojkarna.

För ytterligare information hänvisas till BPs hemsida och de årsmöteshandlingar som finns presenterade där.