BPs Sportkontor fångade nutid och blickade framåt

BPs Sportkontor fångade nutid och blickade framåt

Share

BPs Sportkontor fångade nutid och blickade framåt

Under torsdagen befann sig de anställda på BPs Sportkontor på Scandic Alvik för gemensam konferens. Fokus låg på att, utifrån föreningens strategiska mål, sammanfatta hur dagsläget ...

Under torsdagen befann sig de anställda på BPs Sportkontor på Scandic Alvik för gemensam konferens. Fokus låg på att, utifrån föreningens strategiska mål, sammanfatta hur dagsläget ser ut och hur vi ska nå målen som är del av BP 2.0 – 2020.
– En väldigt lyckad dag med bra tankar om verksamheten idag och hur vi ska nå målet BP 2.0 – 2020, säger Henrik Nilsson, Klubbdirektör BP.

Arbetet under dagen leddes av Henrik Fontin som jobbar med företagsutveckling, men som även är aktiv ledare i BP P06-4U. Styrelseordförande Fredrik Bergholm inledde dagen med att prata om föreningens strategiska mål som sammanfattas i BP 2.0 – 2020.

BPs Strategiska Mål BP 2.0 – 2020
Akademi Flick & Pojk: Nordens bästa
Ungdom Flick & Pojk: Europas största och Sveriges bästa
Herr: Etablerade i Allsvenskan
Dam: Etablerade i Allsvenskan
Mötesplats Västerort (Grimsta): Sveriges bästa och mest välbesökta fotbollsanläggning
Ekonomi: Ekonomi i balans

Utifrån de strategiska målen följde en heldag för BPs anställda personal. Tankarna var många och gav flera diskussioner om vad vi är idag, var fokus ska ligga för att nå målen som är uppsatta.

Bland mycket fick personalen även höra tankar direkt från flera av aktiva ungdomsledare, om hur dagsläget ser ut och förväntningarna som finns. Både ögonöppnande kommentarer och bekräftelser på vad personalen redan känt själva. Med ledarnas tankar byggdes dagen på med kreativa grupparbeten för att blicka mot vad BP är idag och hur vi ska nå dit vi vill, BP 2.0 – 2020.
– Dagen var viktig ur flera synvinklar, särskilt att hela sportkontoret möts och gemensamt diskuterar de här frågorna, sammanfattar klubbdirektör Henrik Nilsson.

Frågor om BP 2.0 – 2020:
Fredrik Bergholm, Styrelseordförande – fredrik.bergholm@brommapojkarna.se
Henrik Nilsson, Klubbdirektör – henrik.nilsson@brommapojkarna.se