BP släpper hållbarhetsrapport och beviljas medel från Sida

BP släpper hållbarhetsrapport och beviljas medel från Sida

Share

BP släpper hållbarhetsrapport och beviljas medel från Sida

Som första fotbollsförening i Sverige släpper BP idag en Hållbarhetsrapport utifrån GRI Standards. Samtidigt står det klart att föreningen har beviljats medel från Sida för att fö ...

Som första fotbollsförening i Sverige släpper BP idag en Hållbarhetsrapport utifrån GRI Standards. Samtidigt står det klart att föreningen har beviljats medel från Sida för att fördjupa kunskapen för FNs Globala mål under det kommande året.
​- Det är en styrka att göra den här typen av rapport. Det är ett verktyg i föreningens utvecklingsarbete. Dessutom är vi den första fotbollsföreningen i Sverige och en av de första i Europa som gör GRI-rapport, endast Juventus gör idag hållbarhetsrapport enligt GRI Standards, berättar Stefan Bärlin, Hållbarhetsansvarig i BP.
​- Att vi dessutom får stöd från Sida att jobba med de globala målen ger oss möjlighet att ytterligare öka kompetensen i hur vi kan arbeta med frågorna.

Text: Peter Appelquist Foto: Henke Råssmo

Föreningens ambition med hållbarhetsrapporten är att vara transparenta samt dela med oss om vår strategi, våra resultat och framsteg inom hållbarhet. Rapporten beskriver BPs påverkan, styrning och åtaganden inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.
​– Vi tror att transparens är en avgörande del i ett trovärdigt hållbarhetsarbete. Att göra vår hållbarhetsrapport enligt GRI Standards är en del av vårt ansvarstagande i att leda utvecklingen inom fotbollen. Under året har vi bland annat genomfört en lönekartläggning vilket är en viktig del i vårt utvecklingsarbete. Vi hoppas inspirera fler inom fotbollen, framför allt på elitnivå, att börja GRI-rapportera och därmed bidra till ökad transparens och kunskap kring hållbarhet och fotbollens påverkan på samhället, säger Stefan Bärlin.

I samband med att föreningen under året utvecklade en hållbarhetsstrategi, där vi prioriterade de hållbarhetsområden som är mest väsentliga för oss, så identifierade föreningen även de av FNs Globala Mål och Delmål där vi har störst påverkan och förmåga att bidra. Kartläggningen visar ännu tydligare på ansvaret vi har att bidra till målen och det är stärkande att se att vi redan idag bidrar till flera. BPs huvudfokus ligger på Mål 5, Jämställdhet och Mål 10, Minskad ojämlikhet, dessa kan ses som två övergripande mål i allt vi gör. Utöver dem är det även viktigt för oss att arbeta med Delmål inom Mål 3, 6, 7, 8, 12 och 16 .
​- Att sätta de Globala målen i relation till fotboll och föreningar i Sverige är en bra idé som dessutom når en ny målgrupp. Vi kommer att ta fram ett informations- och kunskapsmaterial som ska öka medvetenhet om Globala målen inom fotbollen samt inspirera fler till att vilja vara en del av arbetet för att uppnå̊ målen. Materialet kommer att ha sin utgångspunkt i samverkan med andra klubbar, där inspirerande exempel på̊ hur olika fotbollsföreningar har valt att implementera Globala målen i sitt arbete lyfts fram.

För att få grund för hållbarhetsrapport, som är sammanställd av Ethos International, genomfördes en undersökning bland föreningens medlemmar, anställda, partners, supportrar och organisationer i anslutning till BP. Den s.k. Väsentlighetsanalysen utgör ett utdrag av vad BP-familjen och föreningens intressenter tycker är viktigt att BP arbetar för.
– Hela 778 personer svarade på vår väsentlighetsanalys, vilket är en väldigt fin siffra. I toppen av påverkanspyramiden hittar vi en jämställd, jämlik och inkluderande förening med mångfald och som är fri från diskriminering samt att barn och ungdomars bästa ska sättas i främsta rummet.
– Hållbarhetsrapporten är inte enbart ett kommunikativt verktyg för föreningen. Det är kanske framför allt ett verktyg för god styrning och uppföljning av verksamhetens utveckling. Med hållbarhetsredovisning får vi nyckeltal att följa upp och det blir tydligare vilka insatser som krävs för att föreningen ska uppnå olika strategiska mål.

FNs Globala Mål visar tydligt vägen till en hållbar framtid för vår värld och vi har alla ett ansvar, att uppnå målen. Fotbollen spelar en central roll i att skapa goda samhällsvärden och kan därmed vara en bidragande kraft i arbetet med målen. För att på riktigt bidra behöver alla inom fotbollen engagera sig och aktivt samarbeta med aktörer både inom och utanför fotbollen samt fokusera på de mål där vi har störst påverkan. 

Läs mer om FN:s Globala Mål på globalamalen.se.

Kontakt:
​Stefan Bärlin, Hållbarhetsansvarig, stefan.barlin@brommapojkarna.se, 073-441 37 18