BP inleder ett strukturellt förändringsarbete för att bli mer jämställda

Share

BP inleder ett strukturellt förändringsarbete för att bli mer jämställda

Ett av BPs långsiktiga mål är att, med fotbollen som bas, bli en motor för integration och jämställdhet i Västerort och därmed bidra till en positiv samhällsutveckling. I januari 2 ...

Ett av BPs långsiktiga mål är att, med fotbollen som bas, bli en motor för integration och jämställdhet i Västerort och därmed bidra till en positiv samhällsutveckling. I januari 2017 påbörjades därför en jämställdhetssatsning inom BP. Tillsammans med FairPay och Futebal dá Força tar vi nu nästa steg.

När jämställdhetssatsningen inleddes våren 2017 tog vi kontakt med den oberoende stiftelsen FairPay för att tillsammans med dem analysera vår verksamhet utifrån ett jämställdhetsperspektiv, skapa en målbild kring vårt jämställdhetsarbete och ta fram konkreta aktiviteter inom området.

I den inledande analysen fastslogs att BP idag inte är en jämställd förening. Däremot identifierades flera områden där BP kommit långt i jämförelse med andra föreningar. Ett antal konkreta förbättringsåtgärder som genomförts under 2017 lyftes också fram såsom:

  • Föreningen ökade damlagets budget med 20 procent.
  • Andelen kvinnor i styrelsen har gått från 20 till 35 procent.
  • Sportkontoret har under 2017 anställt tre kvinnor och har därmed gått från en till fyra.
  • Ett samarbete med Systrar Runt Hörnet har inletts i syfte att inkludera fler tjejer från ytterområden.
  • Ett stort arbete har gjorts med BPs Flickakademi för att ge flickor i vår verksamhet samma möjligheter som pojkar.

Framförallt har vi tillsammans med FairPay definierat en långsiktig målsättning för vårt jämställdhetsarbete. Vi vill att BP ska vara en förening där alla människor, oavsett kön, ska få samma möjligheter och förutsättningar att delta samt utvecklas. Vi vill också att jämställdhet ska vara en del av hur vi närmar oss omgivande samhälle och partners. Detta för att bidra till en större förändring i Västerort och förhoppningsvis även idrotten i stort.

Under 2018 kommer fokus vara på att säkerställa att rätt kompetens finns inom föreningen för att driva det strukturella förändringsarbetet som behöver göras.

Vi kommer även att arbeta för att stärka våra ledare i inkluderande ledarskap och rättighetsfrågor tillsammans med vår samarbetspartner Futebol dá Força.

Utöver det kommer ytterligare ett antal satsningar göras som kommer kommuniceras löpande under året.

 

FairPay: www.fairpay.nu
Futebol dá força: www.futeboldaforca.com

 

Vi vill tacka våra samarbetspartners Nike, Stadium, Bauhaus, Volkswagen, Serneke och Swedbank för ert stöd i detta arbete!