Damkommittén

 

Uppgifter
• Kommittén arbetar kontinuerligt med frågor som rör damfotbollen och dess utveckling
• Erbjuda en kvalitativ och genomtänkt verksamhet
• Öka intresset och höja statusen för damfotbollen i BP
• Att samverka med ungdomssidan om att erbjuda en kvalitativt bra och genomtänkt fotbollsutbildning som gör att spelarna utvecklas och kvalificerar sig för spel i seniorlaget

Arbetsmetod
• Vara ett stöd för ledarna och länk mot styrelsen

Organisation
• Kommittén består av 4-6 ledamöter
• Ledamot utses på ett år i taget
Möten
• 4-6 möten per år fördelat på vår och höst
• Mötestiden är normalt mellan 16.00-17.30

Medlemmar
• Maria Kovács, Ordförande, Styrelsen
• Staffan Helgesson, Styrelse
• Staffan Jacobsson, Sportchef Dam
• Marcelo Fernandez, Tränare Dam
• Peter Appelquist, BPs Kommunikatör, vid behov

Mål 2019
• Damlaget ska etablera sig i Elitettan

Prioriterade projekt 2019
Fortsätta prioritera den fantastiska utveckling inom dam verksamheten som har skett i föreningen.