Marknadskommittén

Uppgifter
Kommittén syfte är att stötta klubbledningen och marknadsorganisationen i marknads- och kommunikationsarbetet.

Arbetsmetod
• 
Etablera bra långsiktiga relationer med både större och mindre företag i syfte att stärka klubbens ekonomi via olika typer av sponsring, samarbeten och nätverk

• Stötta jämställdhetsarbetet i klubben och se till att existerande och potentiella partners kontinuerligt blir uppdaterade om detta och vill stötta arbetet

• Öka intresset för BP’s alla verksamheter genom ett mer målinriktat PR-arbete via hemsida, sociala medier (twitter, facebook, instagram mm), externa media såsom lokalpress, dagspress, radio och TV
• Stärka BPs profil bland politiker, fotbollförbund, SEF, myndigheter och andra beslutsfattare som är viktiga för BPs framtid och målsättningar
• Intensifiera och kommunicera det integrationsarbete som BP gör i samhället via Mötesplats Västerort

Medlemmar
• Staffan Helgesson, Styrelseledamot
Sophia Rosvall, Styrelseledamot
• Niclas Melin, Styrelseledamot
• Stefan Bärlin, Marknadschef
• Stina Jansson, Affärsansvarig
• Fia Grönborg, Marknadskoordinator

Prioriterade projekt 2019
• Jämställdhet, CSR & Mötesplats Västerort
• Företagssamarbeten
• Kommunikation & varumärke