INDIVIDUELLA PASS

De individuella passen är vår mest exklusiva produkt. Här får du som målvakt eller utespelare maximal uppmärksamhet, det är bara du och en instruktör under 60 minuter. Du behöver inte vara spelare i BP för att utnyttja denna tjänst.

Du tilldelas en instruktör som kommer jobba med just dig. Vi utvärderar dina kvaliteter och lägger tillsammans med dig (och dina föräldrar) upp en individuell utvecklingsplan som vi använder som grund för din fotbollsträning.

Tid och plats bestämmer du tillsammans med våra instruktörer. Vi är enormt flexibla, det viktigaste för oss är att du är nöjd och känner att du utvecklas med din fotboll.

Pris: 1195 kronor/tillfälle.

Anmälan och frågor sker till camper@bpfotboll.se