Ordförandebloggen #15: BP Ledarakademi

Ordförandebloggen #15: BP Ledarakademi

Share

Ordförandebloggen #15: BP Ledarakademi

Nu införs BP Ledarakademi. Återigen vill BP vara pionjär i svensk fotboll. BP Ledarakademi är det nya namnet för all samlad utbildning för våra ledare i föreningen. Utbildningsåret ...

Nu införs BP Ledarakademi. Återigen vill BP vara pionjär i svensk fotboll. BP Ledarakademi är det nya namnet för all samlad utbildning för våra ledare i föreningen. Utbildningsåret i BP startar den 1 november, för första gången med en inspirationsvecka samt med ”order om träningsförbud och närvaroplikt”. Den 7 – 10 november (v. 45 på kvällstid) kommer den första ”inspirationsveckan” att gå av stapeln för alla våra ledare, med ett fullspäckat program i Bromma gymnasium respektive på Grimsta. Ledarakademin kommer att innehålla inspirationsaktiviteter inom olika områden under hela året, med tyngdpunkt under perioden 1 november – 31 mars. Detta i tillägg till alla basutbildningar som redan finns i BP inom fotbollens alla områden, men som nu också förstärks.

2016/17 blir första året med BP Ledarakademi, som efter uppföljning och utvärdering har som ambition att bli en årligen återkommande utbildningsaktivitet. Så vitt vi känner till finns det ingen annan fotbollsklubb i hela världen som erbjuder sina ledare något liknande. När vi nu inför en årlig Ledarakademi i BP omfattar den hela BP:s verksamhet, och riktar sig därmed till samtliga våra ledare i föreningen, dvs Ungdom, Akademi, Dam och Herr. Med den bästa ledarutbildningen kommer vi i förlängningen att få den bästa spelarutbildningen, på alla nivåer. Ledarakademin blir också ett sätt för föreningen att ”ge tillbaka” för alla fantastiska ideella insatser som våra ledare gör.

Om du som ledare ännu inte har hunnit anmäla dig till veckans olika pass, klicka här!

Även föräldrar kan i mån av plats anmäla sig till måndagens respektive torsdagens kvällspass genom länken ovan.

En del av BP:s vision är att inspirera barn och ungdomar till att bli ansvarskännande människor, som visar respekt för regler och normer inom fotbollen och i samhället samt till andra människor. Det viktigaste verktyget och vår viktigaste resurs för att omsätta denna vision i konkret handling är våra ledare, både våra ca 700 ideellt arbetande ledare och våra kontrakterade. Deras arbete vill vi stödja och uppmuntra på ett ännu tydligare sätt genom att lansera BP Ledarakademi.

Genom BP Ledarakademi skapas en gemensam plattform, årligen återkommande, där vi strävar efter en samsyn och dialog kring föreningens verksamhet. Genom att erbjuda ett brett utbud av inspiration och kunskapshöjande aktiviteter vill vi vara den ledande fotbollsföreningen även inom ledarutveckling. Härigenom blir BP samhällsviktigt i Västerort och systemkritiskt för svensk fotboll.

Övergripande syften med Ledarakademin är att:
• Erbjuda inspiration, utbildning och egen personlig utveckling (i tillägg o/e som komplement till fotbollens alla utbildningar)
• Erbjuda ett bredd utbud av föreläsningar, clinics, diskussioner och erfarenhetsutbyten
• Öka gemenskapen, utbytet och samarbetet mellan alla ledare i BP
• Skapa en gemensam plattform för samsyn och dialog kring föreningens verksamhet
• Visa på storleken i BP genom att samla alla våra ledare
• Vara den ledande föreningen för ledarutveckling

Programmet för den första inspirationsveckan i sin helhet hittar du här. På programmet finns bl a föreläsningen ”Det du inte såg” med Patrik Sjöberg, baserat på Patriks bok med samma namn, debattpanelen ”BP i samhället” med Anja Frey (chef Fryshuset), Jörgen Olsson (Polisen), Lorentina Runander (Mentor) och undertecknad, föreläsningen ”En fotbollstränarresa” med Tommy Söderberg, olika clinics med SATS och BP Akademi, workshops med ledande tränare i BP (bl a Olof Mellberg) och spelare i BP, erfarenhetsmingel mm.

Eftersom vi vill ge möjlighet till så många ledare som möjligt att delta, så kommer dessa dagar att vara träningsfria för samtliga lag i BP. I samband med inbjudan har alla BP-ledare kunnat anmäla sig till de olika programpunkter som erbjuds under de fyra kvällarna. Anmälan pågår (vissa pass har ett begränsat antal platser). Först till kvarn!

Andra nyheter inom ramen för BP:s Ledarakademi 2016/2017:
Lanseringen av ”Supercoach”. Supercoach är BP:s utbildningsplan för spelare i digitalt format. Supercoach är en vidareutveckling av tidigare versioner såsom Digitala Fotbollsakademin och Feint.

”Kahoot” kommer att användas. Ger en möjlighet för alla deltagare att ställa frågor och få svar under och i samband med samtal/föreläsningar, möjliggör direkta synpunkter och undersökningar i realtid.

Du kan följa BP:s Ledarakademi under #bpledarakademi på våra sociala medier:
Facebook: IF Brommapojkarna
Instagram: ifbrommapojkarna
Twitter: @IFBP

Ledarakademin ersätter inga andra utbildningar eller aktiviteter, utan är i tillägg och det helt nya konceptet för hela utbildningsplanen i BP. Ledare i Akademin i BP och kontrakterade tränare har kompletterande individuella utbildningsplaner.

Jag vill rikta ett stort tack till Ungdomskommittén, framförallt till Henrik Nilsson och Mikael Sörnäs, för det omfattande arbetet med och framtagandet av BP:s uppdaterade utbildningsplan och det helt nya konceptet BP Ledarakademi.

Som BP-legendaren, f d förbundskaptenen, och en av våra gästföreläsare Tommy Söderberg säger: ”UNDERBART!”

Fredrik Bergholm
Styrelseordförande

För tidigare ordförandebloggar, klicka på kategorin Ordförandebloggen