Ordförandebloggen #10: ”BP 2.0 – 2020”

Ordförandebloggen #10: ”BP 2.0 – 2020”

Share

Ordförandebloggen #10: ”BP 2.0 – 2020”

För ganska precis ett år sedan, som då nybliven styrelseordförande i BP, skrev jag min första ordförandeblogg med rubriken ”På gång i BP”. Jag berörde i huvudsak två områden. Det e ...

För ganska precis ett år sedan, som då nybliven styrelseordförande i BP, skrev jag min första ordförandeblogg med rubriken ”På gång i BP”. Jag berörde i huvudsak två områden. Det ena handlade om ”BP 2.0 – 2020”, dvs det övergripande projektnamnet som handlar om att föreningen skall få rätt förutsättningar för fortsatt utveckling och för att kunna ta ”nästa steg”, där ”2020” är ett uttryck för en strategisk femårsplan. Det andra handlade om större projekt som initierats och som pågår i BP. Nu, ett år senare, är det dags för uppföljning av dessa projekt (se appendix). ”BP 1.0” är uttryck för allt fantastiskt som har hänt och utvecklats i BP, allt sedan starten 1942. Som Kristian Luuk i tv-programmet På Spåret brukar ställa frågan: ”Vart är vi på väg?”.

Historiskt har ca 18.000 spelare passerat igenom fotbollssystemet BP. Tillsammans med alla anhöriga, ledare, funktionärer, anställda och supporters är alla del av BP Familjen ”1.0”. Notera att BP handlar om evolution, inte revolution. Nuläget är att vi är Europas största fotbollsklubb sett till antalet lag i seriespel och antal spelare (ca 95% är breddverksamhet i ungdomslagen), vi är Sveriges största flickförening, och vi är Sveriges högst rankade Akademi allt sedan starten (genom vilken vi har fostrat mängder av landslagsspelare och landslagsledare). Hörnpelare i vår vision är att som förening vara både samhällskritiskt i Västerort och systemkritiskt för svensk fotboll. För att vi skall kunna utvecklas, och ta nästa steg, är det fyra områden för support (se bild) som ska förstärkas.

Marknad
En ny marknadsorganisation har etablerats. Roberth Björknesjö är nytillträdd klubbdirektör med tydlig säljprofil. Mattias Håkansson är ny marknadsansvarig. Oscar Therén ansvarar för föreningsutveckling, där mycket handlar om ungdomsevenemang, cuper och matcharrangemang. Dessutom Christer Hellqvist och alla andra på kansliet i sina olika roller och ansvar. BP Media är etablerat, i år med Arvid Björklund, Oscar Lagnefeldt och Anton Vallgren (Dam). En helt ny marknadskommitté har etablerats, som från styrelsen leds av Staffan Helgesson och Tomas Bergström. Nike är ny materialleverantör, nya företagssamarbeten har inletts (bl a Telenor och Sats), projekt som ”BP i Samhället” och ”BP Nätverket” är prioriterade aktiviteter.

Anläggning & IT
Se projektstatus i våra större projekt inom Anläggning & IT i appendix. Ett viktigt projekt som pågår är att fortlöpande aktivera BPs olika lag och intressenter inom sociala medier. Något som alltid pågår är fler nya/omläggningar av konstgräsplaner i Västerort. Under året blir det preliminärt tillskott av planer i Västerort i Olovslund (9-manna), Vällingby (11-manna), Vinstagård (7-manna) samt Hässelby Villastad (7-manna). I år kretsar projektmässigt mycket kring vårt klubbhus på Grimsta, både utvändigt (ommålning) och invändigt (”make-over”).

Organisation
Succession och nytillträdd klubbdirektör (Roberth Björknesjö) är i sig ett stort projekt, med många överlämningar. Successionsprocessen tryggas av att Ola Danhard är kvar i rollen som senior rådgivare till föreningen i många år framöver. Kansliet är ”motorn” och våra hjältar i det mesta som händer i BP. Det finns sex olika kommittéer (samt Hall of Fame kommittén som är årlig), vars uppgift är att utgöra länken mellan styrelsen och kansliet. Våra kommittéer är ”Ungdom”, ”Akademi”, ”Dam”, ”Herr”, ”Marknad” samt ”Anläggning”. Ofta är kommitténs uppgift att vara ”bollplank” och ”dörröppnare”, i de prioriterade projekt som oftast drivs genom kommittéerna. Totalt har 43 personer varit engagerade i kommittéarbetet 2015, samt sex personer i olika expertråd. För detaljer och namn i BPs organisation, samt för information om kommittéernas bemanning och prioriterade projekt, se hemsidan.

Ekonomi & Administration
I BP handlar det som ekonomisk förening om att maximera kvalitén i verksamheten utifrån begränsade ekonomiska resurser. Den nya marknadsorganisationen blir central för att förstärka våra ekonomiska resurser (läs intäkter). Lisbeth Ranhagen är nyanställd som ekonomiansvarig. För att effektivisera vår administration pågår flera projekt på temat digitalisering, processer och strukturkapital. För den intresserade och för detaljer hänvisas till verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2015 som presenterades på årsmötet.

Som en del av BP 2.0 – 2020 arbetar vi utifrån sex strategiska teman, för att utveckla och utöka BP Familjen till ”2.0”. Det handlar inte om att förändra, utan snarare om att lägga till saker.

Dam & Flick
Vi har redan en fantastisk verksamhet inom Flick, med ca 1.000 fotbollsspelande tjejer. Här handlar det i första hand om, för att kunna ta nästa steg för våra elitförberedande verksamheter inom Flick och Dam, att överföra all den kompetens, erfarenhet, och strukturkapital som utvecklats inom Akademi Pojk och Herr under lång tid. För vårt damlag ser det jätteintressant ut, med alla egenfostrade spelare som nu kommer i många lovande årskullar. I övrigt handlar det om att ytterligare lyfta engagemanget, gärna genom tillskott av fler kvinnor som ledare, funktionärer samt till våra kommittéer. I styrelsen sitter Maria Kovács (Dam) och Salina Olsson (Akademi Flick), båda tidigare elitspelare och engagerade som ledare med egna barn i verksamheten.

BP Nätverket
Det finns redan flera olika BP Nätverk. Bl a i form av nätverksträffar för våra samarbetspartners, för supporters genom Bromma Support, och för tidigare spelare och ledare i herrlaget genom BPs Vänner. Här handlar det om att förstärka befintliga nätverk genom att dessa blir fler personer, men framförallt att skapa nya nätverk för företagspartners, fotbollsintresserade i Västerort och helt nya grupper av BP intressenter.

BP Alumni
I dagsläget är vi ca 4.000 spelare och ca 750 ideella ledare och funktionärer. I vår definition av den dagliga BP Familjen brukar vi anta en faktor om fyra, dvs hur många personer går det på varje spelare i BP såsom föräldrar, syskon (som ej spelar i BP), far- eller morföräldrar. Multiplicerat med ca 18.000 barn och ungdomar som har spelat i BP, ger det en BP Familj om ca 72.000 personer. Det är en större svensk stad. De flesta bor i Stockholm. I alla dessa ”BP Alumni” har vi en stor potential i vår framtida rekrytering av publik, samarbetspartners, funktionärer och ledare.

Mötesplats Grimsta
Handlar om att skapa förutsättningar för en trevligare mötesplats i och kring vår hemmaborg på Grimsta. Detta genom klubbhuset, en ny huvudläktare och arena, fotbollstältet, serveringar och försäljningsställen, planer mm. Många pågående projekt inom ”Anläggning” handlar om just detta.

BP i Samhället
Hela BP är egentligen ett enda stort samhällsprojekt för fotbollsspelande barn och ungdomar. Här hänvisar jag för konkreta tankar och aktiviteter till ordförandebloggen #6: BP i Samhället. Handlar om att förstärka och utveckla projekt och aktiviteter inom just ramprojektet BP i Samhället. Något som är starkt efterfrågat av både potentiella företagspartners och alla föräldrar till barn i föreningen.

Digitalisering
Utifrån digitaliseringen i samhället i stort. Oavsett om det gäller effektivisering av de mer administrativa delarna av verksamheten, eller om det handlar om fotbollsutveckling i stort. Exempel på digitalisering av de mer administrativa delarna av verksamheten är ekonomifunktionen, nya hemsidan, sociala medier, laget.se inkl. närvarorapportering, planbokningssystemet, Wi-Fi till Grimsta , betalningsterminaler till Grimsta, samt IT infrastrukturen på kansliet. Exempel på fotbollsutveckling i stort är DFA, spelardatabas och utvärderingsprocess för våra seniorlag.

Ett stort tack till alla ledare, kansliet, kommittéer och styrelse m fl för att vi tillsammans har kunnat få så mycket på plats under 2015!

Notera att ovanstående är exempel på projekt för att utveckla BP som förening, just för att kunna ta nästa steg. Styrelsen återkommer om sportsliga ambitioner och långsikta målsättningar när fler av ovanstående projekt kommit på plats. Kan samtidigt inte låta bli att göra reflektionen att det ser oerhört spännande ut, både i vårt damlag och herrlag, inför seriestarterna i april…

Utveckling och framgång kommer med detaljer. Titta noga på de nya matchtröjorna. Det är guldränder mellan våra rödsvarta ränder. Samma guldränder som i klubbmärket. Det är ett uttryck för vår ambitionsnivå som klubb, i alla avseenden. Låt oss se guldränderna som ett symboliskt startskott för BP 2.0. Vi går mot en gyllene framtid. Eller alternativt uttryckt: ”BP 2.0 – 2020 is about to begin. If you want to set the benchmark instead of matching it.”

Fredrik Bergholm
Styrelseordförande

För tidigare ordförandebloggar, klicka på kategorin Ordförandebloggen

Appendix
Status i några av våra större projekt, ”På gång i BP”, som nämndes för ett år sedan:

Nytt fotbollstält (Grimsta). KLART. Ambition om att optimera driftsmodellen för en effektiv användning och för att få en hög beläggningsgrad. Nu inne på säsong två, med i stort sett full beläggning. Helgcuper är ett för vintersäsongen nytt, uppskattat och framgångsrikt initiativ.

Ny huvudläktare (Grimsta). PÅGÅR. Stommarna har nu börjat resas. Detta efter ett omfattande förberedelse- och markberedningsarbete under hösten och vintern, med bl a pålning då Grimstafältet består av gammal sjöbotten. Stockholms stads senaste indikation är att läktaren kommer på plats till hösten 2016 (dvs något försenat).

WiFi-system (Grimsta). KLART. Trådlös uppkoppling till Grimsta, genom EFIT (Elitfotbollens Affärs- och IT-system). Kommer öppna upp för helt nya möjligheter. Alla Allsvenska och Superettanklubbar kopplades upp under 2015.

Ledarkontrakt införs. KLART. Införandet av en etisk policy, dvs ett kontrakt för alla våra ledare på ungdomssidan. Driftsattes under 2015. Några enstaka underskrifter saknas. Återstår gör sedan årliga uppdateringar för ledarförändringar i lagen och för nya tillkommande årskullar.

Knatteskolan expanderar. KLART. Utifrån ”närhetsprincipen” har antalet planer ökat från fem till sju, där de två tillkommande under året var Åkeshovs BP respektive Blackebergs BP. Fortsatt stor efterfrågan från många olika håll om att BP ska starta upp Knatteskola på nya planer, framförallt utifrån att Stockholm växer och helt nya bostadsområden etableras.

Digitala Fotbollsakademin (”DFA”). KLART. Helt nätbaserat utbildningskoncept där BPs ledare har fri tillgång till färdigt material såsom träningar, utbildningar och övningar. Marknadsförs också till externa klubbar. Fortlöpande utbildningsinsatser för att få alla våra BP ledare att använda DFA så mycket som möjligt.

Laget.se och BPs hemsida. KLART. De nya lagsidorna för ungdomssidan, dvs för administration, närvarorapportering, kallelser, nyheter mm. Alla BPs ca 250+ lag använder nu detta verktyg, med fortlöpande utbildningsinsatser för framförallt alla våra lagledare. På samma digitala plattform driftsattes BPs helt nya hemsida under våren 2015.

Nytt planbokningssystem. KLART. Ett nytt planbokningssystem för kansliet har utvecklats och driftsatts, för att effektivisera administrationen av träningstider. Måste samtidigt notera att det är absurt, med all den samhällsnytta som BP gör för alla fotbollsspelande barn och ungdomar, att vi i den enorma bristen på träningstider/konstgräsplaner i Västerort måste egenutveckla egna IT-system för att kunna dela upp 11-mannaplaner i sjättedelar. För den intresserade läsaren hänvisar jag till skriften ”Bygg ikapp, bygg i takt”. Här har vi alla ett gemensamt ansvar att på olika sätt bearbeta politiker och tjänstemän i Stockholm, för alla våra barns bästa. I ett snabbt växande Stockholm har jag svårt att se, både ur ett bredare samhällsperspektiv och som skattebetalare, att det går att göra bättre investeringar än i just konstgräsplaner för alla barn och ungdomar inom breddidrotten.

”BP-körkortet” (Utbildning). PÅGÅR. Ett utbildningsprojekt bedrivs i Ungdomskommittén, i syfte att informera om och utveckla de utbildningar som både finns och vidareutvecklas. Avser både fotbollsmässigt (för tränare) och administrativt (för lagledare). Arbetsnamnet har varit ”BP-körkortet”, men har vidarutvecklats till ”Ledarskapsakademi”. Mycket spännande inför hösten 2016. Återigen är BPs ambition att vara pionjär. Detaljer om BPs helt egna Ledarskapsakademi offentliggörs under året.

”BP-modellen” och BP-mallen. KLART. Ett enormt stort projekt har genomförts till 2016, bl a utifrån större förändringar i Sanktan (och då det var länge sedan senast), med ambition att uppdatera och utveckla ”BP-modellen” inkl. BP-mallen (det huvudsakliga styrdokumentet för ungdomsverksamheten). Både den nya BP-modellen och den nya BP-mallen gäller fr o m den 1 januari. Behandlades separat i den senaste ordförandebloggen. Blir föremål för årlig översyn med eventuella justeringar.