Lugnt årsmöte sammanfattade 2022
Foto: Henke Råssmo

Lugnt årsmöte sammanfattade 2022

Share

Lugnt årsmöte sammanfattade 2022

Onsdag 8 mars genomfördes föreningens ordinarie årsmöte. Vi la verksamhetsåret 2022 till handlingarna och beslutade om verksamhetsplan och budget för 2023. Dessutom valdes två nya ...

Onsdag 8 mars genomfördes föreningens ordinarie årsmöte. Vi la verksamhetsåret 2022 till handlingarna och beslutade om verksamhetsplan och budget för 2023. Dessutom valdes två nya ledamöter in i styrelsen. Har du missat något handling? Du hittar allt här.

Årsmötet inleddes med sedvanlig prisutdelning, se alla mottagare här.

Efter prisutdelning inleddes det formella årsmötet när styrelsens ordförande Manfred Aronsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Efter att röstlängden fastställts till 33 röstberättigade på plats hanterade Manfred även valet av mötesordförande. Förslaget var Hanna Wistrand, ordförande i IK Göta/Traneberg samt ledamot i Stockholms Stads Idrottsnämnd (m.m). Årsmötet godkände förslaget och Wistrand tog över ordförandeklubban för mötet. Till mötessekreterare valdes Peter Liljegren Appelquist. Till justerare och rösträknare valdes Christina Andersson och Lars-Olov Fredriksson.

Ordförande Manfred Aronsson gick igenom verksamhetsberättelsen för 2022 innan klubbdirektör Peter Kleve och ekonomichef Madelene Sundin klev fram för att gå igenom årsredovisningen för 2022. Efter att årsmötet godkänt dessa handlingar samt revisorernas berättelse så beviljades styrelsen ansvarsfrihet och därmed var det föregående verksamhetsåret avslutat.

I framåtblicken, med verksamhetsplan och budget för 2023 var det återigen Peter Kleve och Madelene Sundin som berättade och förklarade. Två medlemmar ställde frågor kopplade till herrlagets ambition att spela egenfostrade spelare i relation till att flera spelare har rekryterats utifrån under vintern, en fråga som Peter Kleve besvarade i mötet. I övrigt godkändes samtliga handlingar.

En motion hade inkommit till mötet. Motionen gällde att årsmötet ska besluta om att seniorlagens matchtröjor ska bära spelarnas namn. Årsmötet beslutade att lämna frågan till styrelsen att avgöra inför kommande år. Principiellt finns inget motstånd, men i avtal med samarbetspartners är platsen ovanför siffran redan insåld för 2023.

Styrelsen hade lämnat ett förslag om att ändra kriterierna för att bli invald i BP:s Hall of Fame. Årsmötet godkände förslaget.

Efter det kom vi in på val till styrelse, revisorer och valberedning. Vi fick tacka av Anna Iwarsson och Sara Kroon som lämnar styrelsen efter gott arbete under flera år. Som deras ersättare i styrelsen valdes Lena Nitz och Christina Forsman. Läs mer om dessa två här.

Styrelsen för 2023/2024 består nu av: Manfred Aronsson (Ordförande ett (1) år), Annette Fagergren, Mats Örbrink, Petri Miettinen och Kjell Jonevret (alla har ett (1) år kvar), Tor Dunér och Ola Danhard (två (2) år omval) samt Lena Nitz och Christina Forsman (Nyval på två (2) år) 

Vi bytte revisor och lämnade företaget Grant Thornton för att istället arbeta med Moore Allegretto och auktoriserade revisorn Anders Ericsson. Till suppleant valdes Anders Karlén (auktoriserad revisor). 

Som förtroendevald revisor förslogs Björn Karlsson (omval) och Mikael Sörnäs (suppleant, nyval). Båda valdes.

Valberedningen kvarstår och består ytterligare ett år av Henrik Strömblad (sammankallande), Maja Simonsson och Iver Schmidt.

Efter valen avslutades årsmötet och vi laddar för vad som komma skall under fotbollsåret.