Ledarskapsutbildningen ger effekt i akademiverksamheten

Ledarskapsutbildningen ger effekt i akademiverksamheten

Share

Ledarskapsutbildningen ger effekt i akademiverksamheten

Ledarskapsutbildningen i samarbete med Konsulthuset för BPs Akademitränare, som började i höstas, har nu kommit en bra bit på vägen. I samband med herrlagets hemmamatch mot Gais sa ...

Ledarskapsutbildningen i samarbete med Konsulthuset för BPs Akademitränare, som började i höstas, har nu kommit en bra bit på vägen. I samband med herrlagets hemmamatch mot Gais samlades tränarna för en ny utbildningsdag.
– De ledare som varit på utbildningarna har tagit stora kliv genom diskussionerna och även ute på träningsplanerna, berättar Andreas Engelmark, Akademichef Pojk för hemsidan.


Senaste träffen var den fjärde delen av sex. Utbildningens delar består bland annat av utvecklande ledarskap, situationsanpassat ledarskap och målstyrning. Självklart läggs även fokus på coachning, som är den mest vitala delen av en tränares uppgifter.
– Målsättningen med arbetet är att vi ska få ett bättre ledarskap inom vår organisation, säger Andreas Engelmark, Akademichef Pojk
– Konsulthuset har gjort ett jättebra jobb och verkligen fått utbildning anpassad till vår verklighet.

BPs Akademi är en yrkesutbildning. Sannolikheten att du får fotboll som yrke efter genomförd fotbollsutbildning är större här än i någon annan förening i Sverige. Är du startspelare i ett av BPs Akademilag på pojksidan när du är 15 år gammal är det 46 procents möjlighet att du får fotbollen som yrke. BPs Akademi Pojk får fram överlägset flest spelare till Superettan eller Allsvenskan av samtliga elitklubbar i Sverige. Under 2015 hade 5,1 % av samtliga elitspelare i Sverige spelat ungdomsfotboll i BPs Akademi. Utöver det spelade 15 spelare professionell fotboll utomlands med bakgrund i BP. 6 av dessa gjorde i senaste landslagssamlingen landskamp i A eller U21 landslaget. Det utgör mer än var femte spelare.

– Att kunna vara med och bidra till att stärka och utveckla ledarskapet i Sveriges största förening är mycket inspirerande och vi ser det som ett mycket viktigt uppdrag i att stötta och utveckla barn-och ungdomsidrottsrörelsen, säger Roberto Picornell, partner i Konsulthuset och projektledare för utbildningsinsatsen.

Fakta om Ledarskapsutvecklingsprograms innehåll
• Utvecklande ledarskap, UL är Försvarsmaktens ledarskapsmodell sedan 2003 och tillämpas sedan 2004 även inom statlig och kommunal sektor samt inom det privata näringslivet.

• SL, Situational Leadership®, Paul Hersey (SL) är enligt många den mest erkända, utnyttjade och effektiva ledarskapsverktyget i historien av beteendevetenskap. Med verktyget skapar du som tränare resultat tillsammans och genom dina spelare

• Målstyrning grupp och individ. Avgörande för framgång är att varje individ förstår sin roll och hur den bidrar till lagets/klubbens övergripande mål. Genom att arbeta strukturerat med målstyrning skapar du förutsättningar för att varje individs målsättning och känner accept för gemensamma målsättningar och sin del i att uppnå förväntat resultat.

• Coaching, Genom professionell coaching bidrar vi till ett mer öppet och aktivt lärande, en ökad medvetenhet och ett större eget ansvarstagande. Ett coachande förhållningssätt syftar till att ge spelare och/eller kollegor att utvecklas och blir mer självgående och få djupare insikter om sin egen utveckling

• Teamutveckling FIRO/GDQ
FIRO ger en bild av en grupps effektivitet och genomförande förmåga i olika stadier/mognadsfaser som grupp. William Schultz amerikansk psykolog utvecklade modellen när han gjorde studier på grupper i amerikanska flottan. GDQ av Professor Susan. A. Wheelan. Wheelan är av åsikten att en ledare inte själv är ansvarig för en grupps framgång eller misslyckande, utan hon ser gruppen som ett ”beroende system”. Med det menar hon att en grupps framgång inte bara hänger på ledaren, utan är beroende av medlemmen/spelaren/föräldern samt de yttre förhållandena som spelar roll.

För mer information (press och media), kontakta:
Andreas Engelmark Akademichef Pojk, BP
Telefon: 0723-888986
E-post: andreas.engelmark@brommapojkarna.se

Konsulthuset
För mer information och klubbar och föreningar som är intresserade att veta mer om ledarskap, kontakta:
Roberto Picornell, Partner och projektledare för ledarskapsutvecklingsprogrammet för BP
Telefon: 070-587 337 33
E-post: roberto.picornell@konsulthuset.se