Hur utvecklar vi svensk fotboll?

Hur utvecklar vi svensk fotboll?

Share

Hur utvecklar vi svensk fotboll?

Vill du kunna behandla bollen utan att använda synen och istället förlita dig på andra fullt dugliga sinnen som passar utmärkt vid den givna situationen? En av våra akademiträn ...

Vill du kunna behandla bollen utan att använda synen och istället förlita dig på andra fullt dugliga sinnen som passar utmärkt vid den givna situationen?

En av våra akademitränare och anställda vid Sportkontoret, Anders Hermanson P08-1, har med sitt examensarbete (2015) med titeln Proprioception training in soccer – development of the non-visual senso-motoric skills vid Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm (GIH), under 2018 fått arbetet publicerat i den ansenliga vetenskapliga tidskriften LASE Journal of Sport Science med titeln Development of nonvisual sensory skill in football.

Vid världens äldsta idrottshögskola GIH, har professor emeritus Jonny Nilsson (GIH, Dalarnas högskola), Anders Hermanson (GIH, IF BP) och Adam Gürsoy (GIH, IFK Stocksund) under flera års tid forskat vilka neuroanatomiska möjligheter det finns i kroppen till att möjliggöra fotbollsspelares kontroll av bollen med fötterna utan visuell återkoppling. En pilotstudie inom området genomfördes redan 2013/2014. Där deltog bl.a. även Tommy Söderberg f.d. förbundskapten, Stefan Schwartz f.d. fotbollsproffs samt Göran Göransson f.d. riksinstruktör SvFF.

Anders Hermanson berättar:

–  idag är det allmänt känt att de allra skickligaste fotbollsspelarna förstår och kan läsa av spelet bättre i en match än mindre skickliga. I fotboll förändrar sig spelet ständigt vilket ställer krav på att spelarna behöver besitta en så kallad open skill. De situationer som uppstår under en match är tämligen svårförutsägbara och många gånger tas besluten utifrån många olika faktorer i en komplex miljö och måste därmed ständigt uppdateras och revideras snabbt.

Anders säger att det sinne som av fotbollsspelarna används mest för att söka information har visat sig vara synen.


-Förbättrad proprioception gör att spelaren kan se mer av spelet!
-Förbättrad proprioception gör att spelaren kan utmana motspelaren med blicken!

Frågorna man måste ställa menar Anders vidare är:
-vad en fotbollsspelare förlorar på att behöva se på bollen istället för att lyfta blicken och kunna se på spelet i sin helhet?
men också varför fotbollsspelare inte mer utnyttjar tryckreceptorer som proprioceptorer?

Anders svarar själv med att det sannolikt är bekvämare att använda synsinnet, att man inte förstår vilka vinster proprioception har och ”tröskeln” när man skall lära sig att ta över kontroll av bollen utan mer eller mindre ”ständigt” visuell kontroll.

Anders förklarar vidare att möjligheten tillskrivs det proprioceptiva sinnet som på ett betydande sätt bidrar till att beräkna olika kroppsdelars position, rörelser, (hastighet/acceleration) samt tryck med hjälp av känselkroppar/sensorer. Dessa är bland annat belägna i muskler, leder och hud och erbjuder en mycket imponerande information till centrala nervsystemet. Förmågan att kunna behandla bollen utan visuell återkoppling finner stöd i kroppens neuroanatomiska apparat med hjälp av de så kallade mekanoreceptorerna.

Läs hela artikeln här: http://ifbp.se/wp-content/uploads/2020/01/LASE-Journal-of-Sport-Science-Development-of-nonvisual-sensory-skill-in-football.pdf

Så till sist alla duktiga BP spelare, Head up and touch!

Fotbollshälsningar

Anders Hermanson