BPs nya roll i civilsamhället – Mötesplats Västerort – Projekt Slussen in

BPs nya roll i civilsamhället – Mötesplats Västerort – Projekt Slussen in

Share

BPs nya roll i civilsamhället – Mötesplats Västerort – Projekt Slussen in

Mötesplats Västerort och BPs arbete med att hjälpa ungdomar ut på arbetsmarknaden utvecklas ytterligare med medel från Tillväxtverket och deras utlysning för enklare vägar till job ...

Mötesplats Västerort och BPs arbete med att hjälpa ungdomar ut på arbetsmarknaden utvecklas ytterligare med medel från Tillväxtverket och deras utlysning för enklare vägar till jobb. Projektet är på tre år och målet är att 250 personer ska slussas ut i arbete.
– Vi är väldigt glada att vårt arbete får det här erkännandet och att vi kan utveckla satsningen ännu mer, säger Stefan Bärlin, Marknadschef och grundare av Mötesplats Västerort.

Maria Nordin är projektledare för jobbsatsningen och anslöt till sportkontoret redan innan sommaren och tog fram den ansökan till Tillväxtverket som nu alltså gått igenom. BPs jobbsatsning är en del av Mötesplats Västerort och har funnits som en del sedan starten 2016. Sedan tidigare har McDonalds anställt personer som börjat som ledare vid BPs Nattfotboll och nu har även Bauhaus skapat jobb för unga vuxna med koppling till BPs verksamhet.
– Syftet med projektet är att underlätta för företag att hitta rätt kompetens och samtidigt ge människor en väg in i samhället. BP är en fantastisk plattform att bedriva det här arbetet ifrån, det känns extra roligt eftersom det här är ett projekt som alla vinner på, säger Maria Nordin, projektledare.

Jobbsatsningen kommer att ha sitt kontor vid Grimsta IP där BP kan erbjuda en avslappnad och positivt laddad mötesplats för en mängd olika aktörer på arbetsmarknaden. Projektet kommer att arbeta med olika karriärspår ut mot arbetsmarknaden, där första steget blir att prova på olika typer av arbeten hos BP. Projektet kommer även att genomföra utbildningar, anordna event och hålla workshops med inspirerande föreläsningar.
– Vårt arbetssätt liknar hur rekryteringsföretag arbetar där vi utgår ifrån företagens behov och krav i vår matchning, när vi ser att en person har hittat rätt yrkesval så kommer vi att slussa vidare ut till de företag som efterfrågar den kompetensen, säger Maria Nordin.

I projektet anställs Tomas Amanuel som kommer jobba som verksamhetsutvecklare och jobbcoach. Tomas har en djup förankring i Järvaområdet och Tensta, och har erfarenhet av arbetsmarknadspolitiska frågor samt har under de senaste åren arbetat med FN-organisationen Interpeace kring demokratifrågor, dialog och med att stärka civilsamhället.
– Det känns helt fantastiskt att BP tagit det här steget. Det är ett spännande uppdrag, i arbetet för ökad jämställdhet och inkludering har alla en viktig roll att spela, säger Tomas Amanuel.

Tillväxtverket fördelar totalt 110 miljoner kronor till olika projekt i hela landet. Syftet är att göra det lättare för näringslivet att hitta rätt kompetens och samtidigt bidra till ett mer jämställt och inkluderande arbetsliv. För arbetssökande så kommer projektet framförallt att arbeta uppsökande mot två målgrupper, kvinnor med utländsk härkomst och unga vuxna ifrån socioekonomiskt utsatta områden (19-29 år) i Västerort.
– Det är tydligt att BPs upptagningsområde är präglat av social och ekonomisk segregering, BP vill använda sin plattform och vara en motor för integration och jämställdhet i Västerort, i det sammanhanget är ett jobb och en möjlighet till egen försörjning en nyckel, avslutar Maria Nordin.

Är du nyfiken på projektet eller vill vara en samarbetspartner? Hör av dig till någon av personerna nedan.

Maria Nordin, Projektledare, maria@ifbp.se
Tomas Amanuel, Verksamhetsutvecklare, tomas.amanuel@brommapojkarna.se
Stefan Bärlin, Marknadsansvarig, stefan.barlin@brommapojkarna.se