BP STÖDFOND

Fotboll är en sport som vi alla önskar att så många som möjligt skall kunna njuta av och aktivt delta i. Ibland medger inte hemmets ekonomiska status att man har råd med de kostnader som det innebär att spela i ett lag. Syftet med denna fond är att ge ekonomisk hjälp till de medlemmar inom BP som så behöver. 

Fonden lever på att privatpersoner och företag skänker pengar som kan användas till de som behöver det allra mest. Om du som privatperson vill stödja denna fond så kan du Swisha till 123 030 35 45, OBS! Märk då betalningen med ”BP Stödfond”. Vill du som företag bidra till stödfonden så kontakta stina.jansson@bpfotboll.se

Vill du söka stöd gör du det här via ansökningsformuläret som du hittar här!

Villkor för ansökan

  • Utdelning från fonden får göras av både kapitalet och dess avkastning.
  • Medlem kan erhålla ett belopp om maximalt 4 000 kr/år.
  • Stöd ges endast till barn upp till 18-år.
  • Medel ur fonden kan beviljas enskild medlem och i vissa fall lag.
  • Medel beviljas inte till medlemsavgiften.
  • Medlemsavgiften måste vara betald för att ansökan ska behandlas.  
  • Ansökan om medel ur fonden sker löpande under året. Behandling, beslut och ev. utbetalning av medel görs fyra (4) gånger per år: januari/februari, april/maj, juli/augusti och november/december. Stödfondsgruppen består av Sportchef Flick, Sportchef Pojk samt en representant från ledningsgruppen Sportkontoret. Beslut från Stödfondsgruppen kan ej överklagas.